Närmsta lediga tid

Dry needling

Dry needling är användningen av fasta tunna akupunkturnålar för behandling av muskelsmärta, ibland också kallad intramuskulär stimulering. Den största skillnaden mellan dry needling och akupunktur är att vid akupunktur låter man nålen sitta stilla under huden medan man i dry needling går in i muskeln med nålen och arbetar med den in och ut hela tiden med nya inriktningar. Punkterna där nålarna sätts in palperas ut med fingrarna för att kunna pricka triggerpunkten. Det är alltså triggerpunkter som behandlas med nålarna och är oftast väldigt smärtsamt. Trots smärtan så väljer de flesta patienterna den behandlingsmetoden pga. dess effektivitet.

Du kan boka en naprapatbehandling i Stockholm på Södermalm online med dry needling som behandlingsalternativ HÄR.